دفاع از حریم| ویکی پدیا فارسی

دفاع از حریم

بسم الله الرحمن الرحیم

در مطالب گذشته در باره گروهک های تکفیری و سرکردگان اصلی و فرعی شان سخن گفتیم که چگونه خشونت در برخی جوامع پراکنده شده است چگونه به وجود آمده است چگونه خشونت را می آموزیم و مواردی از همین قبیل پرداختیم.

در این پست به دفاع و جلوگیری از ورود تکفیری ها و خشم و خشونت و افراط گری و چیز هایی از همین خانواده خواهیم پرداخت.


ضد خشم